Bhai Satvinder, Harvinder Singh (Delhi Vaalay)

Bhai Satvinder, Harvinder Singh (Delhi Vaalay)

Bhai Satvinder, Harvinder Singh (Delhi Vaalay)

 

In Celebration of Sri Guru Harkrishan Sahib Ji's Gurpurab

 

When: Sunday July 12 to Thursday July 16

Time: 6:30-8pm

Where: Guru Ram Das Darbar, Calgary