Bhai Niranajan Singh Ji September 1 to September 8